About how many guests attended your wedding?
Düğününüze yaklaşık kaç kişi katıldı?

How many guests would you invite to your wedding?
Düğününüze kaç misafir davet edersiniz?

At what age do most people in your country get married?
Ülkenizde çoğu insan kaç yaşında evleniyor?
 
At what age do you want to get married?
Kaç yaşında evlenmek istersiniz? 

At what age did you get married?
Kaç yaşında evlendiniz? 

Do women usually work after getting married in your country?
Ülkenizde kadınlar genelde evlendikten sonra çalışır mı? 

Do you get along with your in-laws?
Kayınlarınızla iyi geçinir misiniz? 

Do you know anyone who has had an arranged marriage?
Görücü usulüyle evlenmiş birini tanıyor musun?  

Do you know someone who has gotten a divorce?
Boşanmış birini tanıyor musun? 

Do you know the difference between love and like?
Sevmekle hoşlanmak arasındaki farkı biliyor musun? 

Can you still love your partner and not like him/her?
Partnerinden hoşlanmasan bile onu hala sevebilir misin? 

Do you think a boy should pay for everything on a date?
Sence dışarıya çıktığınızda herşeyi erkekler mi ödemeli? 

Do you think arranged marriages are a good idea? Why or why not?
Sizce görücü usulü ile evlenmek iyi bir fikir mi? Neden? Neden değil? 

What is your opinion of arranged marriages?
Görücü usulü evlilik hakkında fikirleriniz nelerdir? 

Do you think getting married means giving up freedom?
Sizce evlenmek özgürlüğünüzü bırakmak anlamına mı gelir? 

Do you think if you get married that you will change?
Evlenirseniz değişeceğinizi düşünüyor musunuz? 

Do you think it is better to be single or to be married?
Evlilik mi bekarlık mı daha iyi? 

Do you think it is good to get married?
Sizce evlenmek iyi birşey mi? 

Do you think it is okay for a couple to live together before getting married? Why or Why not?
Evlenmeden önce çiftlerin beraber yaşaması sizce uygun mu? Neden? Neden değil? 

Do you think it is okay to marry someone of a different race?
Sizce farklı ırktan biriyle evlenmek uygun mu? 

Do you think it is okay to marry someone with a different religion?
Sizce farklı dinden biriyle evlenmek uygun mu? 

Do you think it's OK for a man to have two wives?
Sizce bir erkeğin iki karısı olması doğru mu? 

Do you think it's OK for a wife to have two husbands?
Sizce bir kadının iki kocası olması doğru mu? 

Do you think it's okay for a man to have a mistress?
Sizce bir erkeğin metresi olması doğru mu?

Do you think it's okay for a man to hit his wife?
Sizce bir erkeğin karısını dövmesi doğru mu?

Do you think love is necessary to have a good marriage?
Sizce iyi bir evlilik için aşk şart mı? 

Do you think marriage is necessary?
Sizce evlilik gerekli mi? 

Do you think marriages based on love are more successful than arranged marriages?
Sizce aşk evlilikleri görücü usulü evliliğe göre daha mı başarılı? 

Do you think marriage is very stressful for women? How about for men?
Sizce evlilik kadınlar açısından çok başarılı bir şey mi? Ya erkekler açısından? 

Do you think people change after getting married?
İnsanların evlendikten sonra değiştiklerini düşünüyor musunuz? 

Do you think religion influences marriage? If so, in what ways?
Sizce din, evlilikleri etkiliyor mu? Öyleyse hangi yönden? 

Do you think that all adults should be married?
Bütün yetişkinlerin evlenmesi gerektiğini düşünüyor musun? 

Do you think that you can you find eternal love through the Internet?
İnternette sonsuz aşkı bulabileceğine inanıyor musun? 

Do you want a husband or wife who is older, younger or the same age as you?
Kocanın/karının senden büyük mü, küçük mü yoksa aynı yaşta mı olmasını istersin? 

Do you want to have children?
Çocuk sahibi olmak ister misin? 

If so, how many?
Öyleyse kaç tane? 

How long do you think couples should know each other before they get married?
Sence evlenmeden önce çiftler birbirlerini ne kadar süre tanımalı? 

How many children would you like to have?
Kaç çocuk sahibi olmak isterdin? 

How old were your parents when they got married?
Evlendiğinde annen baban kaç yaşındaydı? 
If your husband or wife has an affair what would you do?
Kocanın/karının bir ilişkisi olsa ne yapardın? 

If your parents did not approve of a person you loved and wanted to marry, would that be a difficult situation for you? Why/Why not?
Sevdiğin ve evlenmek istediğin birini ailen onaylamaması senin için zor bir durum olur muydu? Neden olurdu ? Neden olmazdı?


What advice would you give to someone whose partner hates their best friend?
Partnerinin en iyi arkadaşından nefret ettiği birine nasıl nasihatta bulunursun?
 
What age do you think is best for getting married?
Evlenmek için en iyi yaşın kaç olduğunu düşünüyorsunuz? 

What are some dating and marriage customs in your country?
Ülkenizdeki biriyle çıkma ve evlenme ile ilgili adetler nelerdir? 

What are some of the main reasons people get divorced?
İnsanların boşanmalarının bazı temel nedenleri nelerdir? 

What are some qualities that you think are important in a spouse or partner?
Bir eşte veya partnerde aradığınız bazı önemli olduğunu düşündüğünüz nitelikler nelerdir? 

What do you think of people who get divorced?
Boşanmış insanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Would you ever consider getting divorced?
Hiç boşanmayı düşündünüz mü? 

What do you think of single mothers?
Bekar anneler konusunda ne düşünüyorsunuz?  

What is a wedding ceremony like in your country?
Ülkenizde bir düğün nasıl olur? 

What is the best way to keep your spouse happy in the marriage?
Evlilikte eşinizi mutlu etmenin en iyi yolu nedir? 

What kind of man do you want as a husband?
Nasıl bir erkeğin kocanız olmasını istersiniz? 

What kind of person do you want to get married to?
Nasıl bir kişiyle evlenmek istersiniz? 

What kind of woman do you want as a wife?
Nasıl bir kadının karınız olmasını istersiniz? 

What makes a good husband/wife?
Birini iyi bir koca/karı yapan nedir?  

What makes a happy marriage?
Bir evliliği iyi yapan nedir? 

What do you think are some things that contribute to a successful marriage?
Başarılı bir evliliğe katkıda bulunan bazı şeylerin neler olduğunu düşünüyorsun? 

What qualities in a partner are important to you?
Bir partnerde sence önemli olan nitelikler nelerdir?

What would you do if your soon to be mother-in-law seems to hate you?
Yakında senin kayınvaliden olacak biri sizden nefret eder görünseydi ne yapardınız?

What would your parents think if you don't get married?
Hiç evlenmeseniz anne babanız ne düşünürdü? 

When did your parents get married?
Anne babanız ne zaman evlenmiş? 

Where do you want to go for your honeymoon?
Balayına nereye gitmek istiyorsunuz? 

Where did you go for your honeymoon?
Balayınızda nereye gittiniz? 

Which is more important for you, your job or your marriage?
İşiniz mi evliliğiniz mi sizin için daha önemli?
 
Why do people break up with their partners?
İnsanlar partnerlerinden neden ayrılıyor? 

Will you continue working after you get married?
Evlendikten sonra çalışmaya devam edecek misiniz? 

Would you date someone you really liked if your parents did not like him or her?
Sizin gerçekten hoşlandığınız ama anne babanızın hoşlanmadığı biriyle çıkmayı düşünür müydünüz?  

Would you ever marry someone who has been divorced twice?
İki defa boşanmış biriyle evlenir misin? 

Would you introduce your date to your family?
Çıktığınız kişiyi ailenizle tanıştırır mısın? 

Would you live with your parents after you get married?
Evlendikten sonra anne babanızla yaşar mısınız? 

Would you marry someone from another country?
Başka ülkeden biriyle evlenir misin? 

Would you marry someone ten years older than you? How about ten years younger than you?
Senden on yaş büyük biriyle evlenir misin? Ya senden on yaş küçük biriyle?  

Would you marry someone that your parents didn't like?
Anne babanın hoşlanmadığı biriyle evlenir misin? 

Would you marry someone who couldn't speak the same language as you speak?
Senle aynı dili konuşmayan biriyle evlenir miydin? 

Do you know a happily married couple?
Mutlu evliliği olan bir çift tanıyor musun? 


What do you think is the most important ingredient in a good marriage?
Sizce iyi bir evliliğin harcı nedir? 

How long is the marriage ceremony in your country?
Ülkenizde bir düğün ne kadar sürer? 

Do you think its possible to wait for the man or woman you love while he or she is in jail?
Sizce sevdiğiniz kişi hapisteyken onu beklemek mümkün mü?

What is the best season to get married?
Evlenmek için en iyi mevsim hangisi? 

How many families can you have in your country?
Ülkende ayni anda kaç evlilik yapabilirsin? 

Do you know of any superstitions connected with weddings?
Evlilikle ilgili batıl inançlar biliyor musun? 
Would it be important for you to have a "white wedding'?
Gelinlik giymek sizin için önemli mi? 


In your opinion is marriage for life?
Sizce evlilik ömür boyu sürmeli mi? 

What is your worse fears to face during marriage?
Evlilikte karşılaşmaktan korktuğunuz en kötü şey ne? 

Do you think it is OK if married people go out alone?
Evli insanların dışarı yalnız çıkması sizce doğru mu? 

If you were married would you like to have an open relationship?
Evli olsaydınız açık bir ilişki mi tercih ederdiniz? 

Is it better to marry someone who loves you rather than someone whom you love?
Sizi seven biriyle evlenmek sizin sevdiğiniz biriyle evlenmekten daha mı iyidir? 

What is the ideal age to get married? Is it the same for men and women?
Evlilik için ideal yaş nedir? Bu kadın ve erkek için aynı mı? 
International Marriage (Uluslararası Evlilik)
Would you marry someone of another nationality?
Başka milliyette biriyle evlenir miydiniz? 

Are your parents of the same nationality?
Anne babanız aynı uyruklu mu? 

What are some advantages of an international marriage?
Uluslararası bir evliliğin avantajları nelerdir? 

What are some disadvantages?
Dezavantajları nelerdir? 

Do you want to have an international marriage?
Uluslararası bir evlilik yapmak ister misin? 

Do you know anyone who married someone from a different country? If yes, what is their experience like?
Farklı ülkeden evlenmiş birini tanıyor musun? Tanıyorsan tecrübeleri nelermiş? 

Do you think it is more difficult to marry someone from a different country?
Farklı ülkeden biriyle evli olmanın zor olduğunu düşünüyor musun? 

How would your parents feel if you married someone from a different country?
Farklı ülkeden biriyle evlenseniz anne babanız nasıl hisseder?

Do you think that it is good for children to have parents from two different countries? Why or why not?
Farklı iki ülkeden evli kişilerin çocukları için bu durumun iyi olduğunu düşünüyor musun?  

Followers